Ragebøl

Landsbyen hvor solen altid skinner...

Så er det tid til Ragebøl Landsbylaug’s Generalforsamling

Dagsorden til Ragebøl Landsbylaug’s Generalforsamling

Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 19.00 i Dybbøl Efterskole’s foredragssal

Aftenen starter med, at Forstander Mikkel fra Dybbøl Efterskole præsenterer os for skolens nye bygning og lokaler, samt fortæller om efterskolens støtteforening.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  4. Gennemgang af udviklingsplan

Status fra Energi udvalg

Status fra Fest og Arrangements udvalg

Status fra Natur og Trafik udvalg

  1. Forslag fra bestyrelsen

5.1 Tilføjelse til vedtægter: tilføjes til §4 som stk 1:

”Udvalg kan oprettes via bestyrelsen med orientering på generalforsamlingen og kan bestå af tidligere ragebøller med aktiv tilknytning til Ragebøl.”

5.2 Tilføjelse til vedtægter: tilføjes til §4 som stk 2:

”Udvalg’s projekter af økonomisk karakter skal altid drøftes med bestyrelsen, når projekter sker på vegne af Ragebøl Landsbylaug.”

5.3 Tilføjelse til vedtægter: tilføjes til § 4, at overskriften rettes fra Bestyrelsen, til Bestyrelsen & Udvalg

  1. Behandling af forslag fra medlemmerne

Forslag der er modtaget senest 28. februar på mail, sendt til kontakt@ragebol.dk

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:     Peter Bro (kan genvælges)

Niklas Hansen (kan genvælges)

Kristine Killerich-Nielsen (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af suppleanter

På valg er:     Bianca Beiner

  1. Valg af revisor eller revisor suppleant

                      På valg er: Mette Blom

  1. Eventuelt

 

Vel mødt.

Bestyrelsen

Generalforsamling 13.03.24

 

Del på Facebook